Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Úprava spôsobu výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. za rok 2014


Správna rada RF rozhodnutím č. 152 – 8/2015 zo dňa 29. 10. 2015 schválila v zmysle bodu 3.7 smernice o poskytovaní finančných prostriedkov  z Recyklačného fondu dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov Správnej rady Recyklačného fondu zmenu uznesenia Správnej rady Recyklačného fondu č. 173 – 10/2014 P zo dňa 05. 12. 2014, ktorým bol určený spôsob výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona  č. 223/2001 Z. z. na rok 2014 .
Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader