Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Nárokovateľné príspevky obciam za rok 2013


Správna rada Recyklačného fondu, členmi ktorej sú aj zástupcovia komunálnej sféry (ZMOS) schválila uznesením č. 101 – 6/2014 zo dňa 10. 06. 2014  ďalej uvedený  spôsob výpočtu výšky nárokovateľného príspevku obciam podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, viazaného na výsledky obcí v triedenom zbere komunálneho odpadu a v zabezpečovaní zhodnotenie jeho vytriedených zložiek v roku 2013.
Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader