Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Výberové konanie na pozíciu vedúci skupiny sektorov


Recyklačný fond vyhlasuje výberové konanie na pozíciu:

Vedúci skupiny sektorov opotrebovaných pneumatík, batérií a akumulátorov a elektrozariadení

Požiadavky na pracovníka:

VŠ vzdelanie v oblasti životného prostredia (environmentalistiky, ekológie) alebo technického smeru, 
prax v riadiacej funkcii alebo riadení projektov minimálne 10 rokov,
znalosť zákona o odpadoch a súvisiacej legislatívy SR a orientácia v legislatíve EÚ v dotknutých oblastiach,
orientácia v oblasti nakladania s odpadmi z pneumatík, batérií a akumulátorov a elektrozariadení,
skúsenosti s vedením rokovaní, komunikatívnosť,
schopnosť rýchlej orientácie v problematike,
schopnosť jasne a zrozumiteľne sa vyjadrovať písomnou formou,
dobrá znalosť práce s PC – expert (Word, Excel, práca s databázami),
znalosť anglického jazyka.
Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader