Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Informácia pre spracovateľov starých vozidiel


Podľa čl. 1 bod 59 zákona, ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schváleného NR SR dňa 08.09.2009  zaniká s účinnosťou od 01.11.2009 povinnosť spracovateľov starých vozidiel vyplatiť držiteľovi starého vozidla, ktorý toto vozidlo odovzdá na spracovanie „motivačný“ príspevok 33,19 EUR v zmysle § 52 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v jeho aktuálnom znení.

Rovnako s účinnosťou od 01.11.2009 zaniká aj povinnosť Recyklačného fondu refundovať takto vyplatené príspevky (§ 64 ods. 13 súčasného znenia zákona o odpadoch). Po dátume 01.11.2009 budú refundované len „motivačné“ príspevky  vyplatené za staré vozidlá prevzaté na spracovanie do dňa 31.10.2009 vrátane.Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader