Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Povinnosti držiteľa – pôvodcu odpadu


Termín seminára:             12.2.2009
Prednáša:                        Ing. Peter Gallovič
Miesto konania seminára:  Bratislava – presné miesto konania seminára bude najneskôr týždeň
                                       pred seminárom upresnené
Bližšie informácie na stránke : http://www.eseminare.sk/?product=sem-088

Seminár info
Cena seminára: 193,16 EUR s DPH; 5 819 Sk s DPH

Obsah seminára

    * Zaraďovanie odpadov
    * Nakladanie s odpadmi – zhromažďovanie, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie
    * Evidencia odpadov a ohlasovanie údajov
    * Výkup odpadov
    * Servisné práce
    * Odovzdanie odpadu do domácností


Cieľ seminára:

    * prehľad, aké povinnosti má pôvodca odpadu, aké sú možnosti pri jeho zhromažďovaní, preprave, zneškodňovaní, ako aj prehľad pri evidencii odpadov a ohlasovaní údajov


Časový harmonogram seminára

    * 8.30 – 9.00, Registrácia účastníkov
    * 9.00 – 12.30, Prednáška (I. časť)
    * 12.30 – 13.15, Obed
    * 13.15 – 16.00, Prednáška (II. časť + Diskusia)


Spojenie

    * Každý účastník obdrží cca 1 týždeň pred konaním seminára plán a popis cesty podľa aktuálnej dopravnej situácie.


V cene je zahrnuté

    * účasť na seminári
    * pracovný manuál pre každého účastníka seminára
    * odpovede na otázky
    * káva, nealko, občerstvenie, obed

Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader