Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Zmena Vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z.z.


Dňa 15.8.2008 vstúpila do platnosti Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
Jej znenie spolu s ďalšími platnými predpismy nájdete na našej stránke v časti O fonde - Legislatíva.Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader