Slovensky English
  Aktuality
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
lang_press_list
Informácia pre motoristov


Zákonom č. 548/2007 sa s účinnosťou od 1. januára 2008 mení a dopĺňa zákon č. 725/2004. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, v znení zákona č. 109/2005 Z. z. a zákona č. 310/2005 Z.z.

V zmysle novely bude platiť nasledujúce:

/§ 16a ods. 2 písm. a) bod 5. - ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel členského štátu, alebo §16a ods. 2 písm. b) bod 7. - ak ide o nové vozidlo, ktoré bolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo ak ide o ojazdené vozidlo/ k žiadosti o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí byť priložené potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu za dovezené vozidlo;

/§ 16a ods. 9 písm. a) bod 1. - ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte, alebo § 16a ods. 9 písm. b) – ak ide o nové vozidlo prihlásené do evidencie vozidiel v členskom štáte alebo ak ide o ojazdené vozidlo/ k žiadosti o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu musí byť priložené potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu.

/§ 16b ods. 2 písm. j) - k žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretej krajiny musí byť priložené potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu, a to aj v prípade, ak jednotlivo dovezené vozidlo z tretej krajiny má udelené typové schválenie ES vozidla /§16b ods. 4/ .Späť na zoznam
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader