Detail žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Žiadateľ: A-Z LOKOMAT, s.r.o. IČO: 31617034
Adresa: Moyzesova 7883/39, 960 01, Zvolen Číslo žiadosti: 7212
Názov žiadosti: Oddelený zber odpadových olejov v podmienkach A-Z Lokomat
Zameranie žiadosti: Dotácia § 63/1a - zhodnotenie
Prostriedky schválené žiadateľovi na žiadosti vyhovené pred touto žiadosťou: 0,00 EUR / 0 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme dotácie: 87 963,89 EUR / 2 650 000 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme úveru: 0,00 EUR / 0 SKK
Záverečné rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu o žiadosti: Vyhovené
Uznesenie správnej rady č.: 280 - 11/2007 P
Celkovo schválená suma na projekt: 87 963,89 EUR / 2 650 000 SKK
Podiely sektorov:
Sektor \ Suma Požadovaná suma (EUR) Suma schválená správnou radou (EUR)
Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor odpadových olejov 87 963,89 EUR / 2 650 000 SKK 87 963,89 EUR / 2 650 000 SKK
Sektor opotrebovaných pneumatík 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor viacvrstvových a kombinovaných materiálov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor elektrozariadení 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor plastov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor papiera 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor skla 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor vozidiel 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor kovových obalov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor všeobecný 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK

Zmluva číslo:    0938/08/02,        Aktuálny stav zmluvy:    UkončenáGenerované dňa 17.08.2018 o 07:25