Detail žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Žiadateľ: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. IČO: 31318762
Adresa: Bratislavská 18, 900 51, Zohor Číslo žiadosti: 5101
Názov žiadosti: Zavedenie a intenzifikácia separovaného zberu odpadov v obciach východného Slovenska
Zameranie žiadosti: Dotácia § 63/1a - zhodnotenie
Prostriedky schválené žiadateľovi na žiadosti vyhovené pred touto žiadosťou: 659 833,00 EUR / 19 878 129 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme dotácie: 88 087,50 EUR / 2 653 724 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme úveru: 0,00 EUR / 0 SKK
Záverečné rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu o žiadosti: Nevyhovené
Uznesenie správnej rady č.: 286-11/2006 P
Celkovo schválená suma na projekt: 0,00 EUR / 0 SKK
Podiely sektorov:
Sektor \ Suma Požadovaná suma (EUR) Suma schválená správnou radou (EUR)
Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov 3 231,00 EUR / 97 337 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor odpadových olejov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor opotrebovaných pneumatík 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor viacvrstvových a kombinovaných materiálov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor elektrozariadení 9 515,57 EUR / 286 666 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor plastov 23 099,25 EUR / 695 888 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor papiera 26 971,88 EUR / 812 555 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor skla 25 269,04 EUR / 761 255 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor vozidiel 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor kovových obalov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor všeobecný 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK

Zmluva číslo:    Neuvedené,        Aktuálny stav zmluvy:    Neuvedené
Poznámka:    okresy Michalovce a TrebišovGenerované dňa 18.08.2018 o 19:50