Detail žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Žiadateľ: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. IČO: 31318762
Adresa: Bratislavská 18, 900 51, Zohor Číslo žiadosti: 4929
Názov žiadosti: Zavedenie a intenzifikácia separovaného zberu odpadov v obciach južného a západného Slovenska
Zameranie žiadosti: Dotácia § 63/1a - zber
Prostriedky schválené žiadateľovi na žiadosti vyhovené pred touto žiadosťou: 659 833,00 EUR / 19 878 129 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme dotácie: 93 520,15 EUR / 2 817 388 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme úveru: 0,00 EUR / 0 SKK
Záverečné rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu o žiadosti: Vyhovené
Uznesenie správnej rady č.: 6 - 1/2007 P
Celkovo schválená suma na projekt: 75 704,44 EUR / 2 280 672 SKK
Podiely sektorov:
Sektor \ Suma Požadovaná suma (EUR) Suma schválená správnou radou (EUR)
Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov 1 615,00 EUR / 48 653 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor odpadových olejov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor opotrebovaných pneumatík 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor viacvrstvových a kombinovaných materiálov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor elektrozariadení 6 804,75 EUR / 205 000 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor plastov 38 619,00 EUR / 1 163 436 SKK 38 619,00 EUR / 1 163 436 SKK
Sektor papiera 22 201,29 EUR / 668 836 SKK 22 201,29 EUR / 668 836 SKK
Sektor skla 24 279,23 EUR / 731 436 SKK 14 884,15 EUR / 448 400 SKK
Sektor vozidiel 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor kovových obalov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor všeobecný 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK

Zmluva číslo:    0868/07/30,        Aktuálny stav zmluvy:    Ukončená
Poznámka:    okresy Dunajská Streda, Nové Zámky a MalackyGenerované dňa 17.08.2018 o 07:22