Detail žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Žiadateľ: .A.S.A. Trnava, spol. s r.o. IČO: 31449697
Adresa: Priemyselná 5, 917 01, Trnava Číslo žiadosti: 2754
Názov žiadosti: Intenzifikácia separovaného zberu odpadov pre obce Trnava, Hlohovec a Pezinok
Zameranie žiadosti: Dotácia § 63/1a - zhodnotenie
Prostriedky schválené žiadateľovi na žiadosti vyhovené pred touto žiadosťou: 0,00 EUR / 0 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme dotácie: 122 074,75 EUR / 3 677 624 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme úveru: 0,00 EUR / 0 SKK
Záverečné rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu o žiadosti: Nevyhovené
Uznesenie správnej rady č.: 335-11/2005 P
Celkovo schválená suma na projekt: 0,00 EUR / 0 SKK
Podiely sektorov:
Sektor \ Suma Požadovaná suma (EUR) Suma schválená správnou radou (EUR)
Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor odpadových olejov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor opotrebovaných pneumatík 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor viacvrstvových a kombinovaných materiálov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor elektrozariadení 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor plastov 42 617,97 EUR / 1 283 909 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor papiera 42 617,97 EUR / 1 283 909 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor skla 36 838,81 EUR / 1 109 806 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor vozidiel 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor kovových obalov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor všeobecný 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK

Zmluva číslo:    Neuvedené,        Aktuálny stav zmluvy:    NeuvedenéGenerované dňa 17.08.2018 o 10:51