Detail žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Žiadateľ: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. IČO: 31318762
Adresa: Bratislavská 18, 900 51, Zohor Číslo žiadosti: 2603
Názov žiadosti: Zavedenie separovaného zberu odpadov a vybavenie zberných dvorov vo vybraných obciach košického a prešovského regiónu
Zameranie žiadosti: Dotácia § 63/1a - zber
Prostriedky schválené žiadateľovi na žiadosti vyhovené pred touto žiadosťou: 413 177,00 EUR / 12 447 370 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme dotácie: 291 902,14 EUR / 8 793 844 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme úveru: 0,00 EUR / 0 SKK
Záverečné rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu o žiadosti: Vyhovené
Uznesenie správnej rady č.: 286-9/2005 P
Celkovo schválená suma na projekt: 246 656,04 EUR / 7 430 760 SKK
Podiely sektorov:
Sektor \ Suma Požadovaná suma (EUR) Suma schválená správnou radou (EUR)
Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov 7 881,00 EUR / 237 423 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor odpadových olejov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor opotrebovaných pneumatík 9 294,30 EUR / 280 000 SKK 9 294,30 EUR / 280 000 SKK
Sektor viacvrstvových a kombinovaných materiálov 11 332,47 EUR / 341 402 SKK 11 332,40 EUR / 341 400 SKK
Sektor elektrozariadení 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor plastov 93 859,89 EUR / 2 827 623 SKK 66 387,84 EUR / 2 000 000 SKK
Sektor papiera 72 794,83 EUR / 2 193 017 SKK 72 794,26 EUR / 2 193 000 SKK
Sektor skla 85 406,63 EUR / 2 572 960 SKK 75 514,84 EUR / 2 274 960 SKK
Sektor vozidiel 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor kovových obalov 11 332,47 EUR / 341 402 SKK 11 332,40 EUR / 341 400 SKK
Sektor všeobecný 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK

Zmluva číslo:    0784/05/30,        Aktuálny stav zmluvy:    UkončenáGenerované dňa 16.08.2018 o 05:51