Detail žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Žiadateľ: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. IČO: 31318762
Adresa: Bratislavská 18, 900 51, Zohor Číslo žiadosti: 2057
Názov žiadosti: Intenzifikácia separovaného zberu odpadov pre mestá a obce regiónu Záhorie
Zameranie žiadosti: Dotácia § 63/1a - zber
Prostriedky schválené žiadateľovi na žiadosti vyhovené pred touto žiadosťou: 215 523,00 EUR / 6 492 846 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme dotácie: 211 638,98 EUR / 6 375 836 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme úveru: 0,00 EUR / 0 SKK
Záverečné rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu o žiadosti: Vyhovené
Uznesenie správnej rady č.: 174-6/2005 P
Celkovo schválená suma na projekt: 197 653,49 EUR / 5 954 509 SKK
Podiely sektorov:
Sektor \ Suma Požadovaná suma (EUR) Suma schválená správnou radou (EUR)
Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor odpadových olejov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor opotrebovaných pneumatík 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor viacvrstvových a kombinovaných materiálov 15 198,86 EUR / 457 881 SKK 15 198,86 EUR / 457 881 SKK
Sektor elektrozariadení 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor plastov 60 040,83 EUR / 1 808 790 SKK 60 040,83 EUR / 1 808 790 SKK
Sektor papiera 62 703,55 EUR / 1 889 007 SKK 54 438,03 EUR / 1 640 000 SKK
Sektor skla 62 952,93 EUR / 1 896 520 SKK 57 232,95 EUR / 1 724 200 SKK
Sektor vozidiel 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor kovových obalov 10 742,81 EUR / 323 638 SKK 10 742,81 EUR / 323 638 SKK
Sektor všeobecný 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK

Zmluva číslo:    0754/05/30,        Aktuálny stav zmluvy:    UkončenáGenerované dňa 17.08.2018 o 07:22