Detail žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Žiadateľ: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. IČO: 31318762
Adresa: Bratislavská 18, 900 51, Zohor Číslo žiadosti: 1815
Názov žiadosti: Zavedenie a integrácia separovaného zberu vybraných komodít v dunajskostredskom regióne
Zameranie žiadosti: Dotácia § 63/1a - zber
Prostriedky schválené žiadateľovi na žiadosti vyhovené pred touto žiadosťou: 0,00 EUR / 0 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme dotácie: 223 826,60 EUR / 6 743 000 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme úveru: 0,00 EUR / 0 SKK
Záverečné rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu o žiadosti: Vyhovené
Uznesenie správnej rady č.: 103-4/2005 P
Celkovo schválená suma na projekt: 215 523,93 EUR / 6 492 874 SKK
Podiely sektorov:
Sektor \ Suma Požadovaná suma (EUR) Suma schválená správnou radou (EUR)
Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor odpadových olejov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor opotrebovaných pneumatík 4 979,09 EUR / 150 000 SKK 4 979,09 EUR / 150 000 SKK
Sektor viacvrstvových a kombinovaných materiálov 19 594,04 EUR / 590 290 SKK 19 594,04 EUR / 590 290 SKK
Sektor elektrozariadení 4 979,09 EUR / 150 000 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor plastov 79 419,27 EUR / 2 392 585 SKK 79 419,24 EUR / 2 392 584 SKK
Sektor papiera 59 713,07 EUR / 1 798 916 SKK 56 429,66 EUR / 1 700 000 SKK
Sektor skla 55 142,04 EUR / 1 661 209 SKK 55 101,91 EUR / 1 660 000 SKK
Sektor vozidiel 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor kovových obalov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor všeobecný 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK

Zmluva číslo:    0734/05/30,        Aktuálny stav zmluvy:    UkončenáGenerované dňa 17.08.2018 o 10:56