Detail žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Žiadateľ: .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. IČO: 31318762
Adresa: Bratislavská 18, 900 51, Zohor Číslo žiadosti: 11582
Názov žiadosti: II. etapa projektu Intenzifikácia separovaného zberu odpadov pre mestá a obce regiónu Záhorie - Zefektívnenie dotrieďovania vyseparovaných zložiek TKO
Zameranie žiadosti: Dotácia § 63/1a - zber
Prostriedky schválené žiadateľovi na žiadosti vyhovené pred touto žiadosťou: 735 537,00 EUR / 22 158 788 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme dotácie: 55 170,00 EUR / 1 662 051 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme úveru: 0,00 EUR / 0 SKK
Záverečné rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu o žiadosti: Nevyhovené
Uznesenie správnej rady č.: 130-8/2013 P
Celkovo schválená suma na projekt: 0,00 EUR / 0 SKK
Podiely sektorov:
Sektor \ Suma Požadovaná suma (EUR) Suma schválená správnou radou (EUR)
Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor odpadových olejov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor opotrebovaných pneumatík 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor viacvrstvových a kombinovaných materiálov 3 000,00 EUR / 90 378 SKK 3 000,00 EUR / 90 378 SKK
Sektor elektrozariadení 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor plastov 35 170,00 EUR / 1 059 531 SKK 35 170,00 EUR / 1 059 531 SKK
Sektor papiera 15 000,00 EUR / 451 890 SKK 15 000,00 EUR / 451 890 SKK
Sektor skla 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor vozidiel 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor kovových obalov 2 000,00 EUR / 60 252 SKK 2 000,00 EUR / 60 252 SKK
Sektor všeobecný 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK

Zmluva číslo:    Neuvedené,        Aktuálny stav zmluvy:    NeuvedenéGenerované dňa 18.08.2018 o 19:53