Detail žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
Žiadateľ: Anna Gajdošová - PROTAN IČO: 35247631
Adresa: Stropkovská 1, 089 01, Svidník Číslo žiadosti: 10846
Názov žiadosti: Žiadosť o dotáciu, § 63, 1a spracovanie starých vozidiel – prevádzkové náklady
Zameranie žiadosti: Neuvedené
Prostriedky schválené žiadateľovi na žiadosti vyhovené pred touto žiadosťou: 384 717,00 EUR / 11 589 984 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme dotácie: 1 261,22 EUR / 37 996 SKK
Prostriedky požadované na aktuálny projekt vo forme úveru: 0,00 EUR / 0 SKK
Záverečné rozhodnutie Správnej rady Recyklačného fondu o žiadosti: Vyhovené
Uznesenie správnej rady č.: Neuvedené
Celkovo schválená suma na projekt: 1 261,22 EUR / 37 996 SKK
Podiely sektorov:
Sektor \ Suma Požadovaná suma (EUR) Suma schválená správnou radou (EUR)
Sektor opotrebovaných batérií a akumulátorov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor odpadových olejov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor opotrebovaných pneumatík 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor viacvrstvových a kombinovaných materiálov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor elektrozariadení 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor plastov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor papiera 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor skla 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor vozidiel 1 261,22 EUR / 37 996 SKK 1 261,22 EUR / 37 996 SKK
Sektor kovových obalov 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK
Sektor všeobecný 0,00 EUR / 0 SKK 0,00 EUR / 0 SKK

Zmluva číslo:    Neuvedené,        Aktuálny stav zmluvy:    NeuvedenéGenerované dňa 21.07.2018 o 05:31