Slovensky English
  O fonde
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Tlačivá

Tlačivo RF 15.07 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov podľa § 63 ods. 1 písm. a) - WORD - účinné od 01.01.2014
(DOC, 300 KB)
Tlačivo RF 15.07 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov podľa § 63 ods. 1 písm. a) - účinné od 01.01.2014
(PDF, 144 KB)
Tlačivo RF 16.10 - Žiadosť obce o príspevok podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. vrátane potvrdenia zhodnotiteľa - účinné od 01.01.2012
(PDF, 102 KB)
Tlačivo RF 16.10 - Žiadosť obce o príspevok podľa § 64 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z. z. vrátane potvrdenia zhodnotiteľa - WORD formulár - účinné od 01.01.2012
(DOC, 52 KB)
Tlačivo RF 17.05 - Žiadosť o vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu (§ 56 ods. 4 zák. č. 223/2001 Z. z.) - WORD formulár - účinné od 01.01.2012
(DOC, 196 KB)
Tlačivo RF 17.05 - Žiadosť o vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu (§ 56 ods. 4 zák. č. 223/2001 Z. z.) - účinné od 01.01.2012
(PDF, 90 KB)
Tlačivo RF 21.04 - Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov z Recyklačného fondu - účinné od 01.01.2011
(PDF, 50 KB)
Tlačivo RF 19.04 - Žiadosť o úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska (§ 63 ods. 1 písm. c) zák. č. 223/2001 Z. z.)- WORD formulár - účinné od 01.01.2009
(DOC, 59 KB)
Tlačivo RF 71.01 - Žiadosť spracovateľa starých vozidiel o úhradu prevádzkových nákladov - WORD formulár - účinné od 01.07.2009
(DOC, 30 KB)
Tlačivo RF 19.04 - Žiadosť o úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska (§ 63 ods. 1 písm. c) zák. č. 223/2001 Z. z.) - účinné od 01.01.2009
(PDF, 217 KB)
Tlačivo RF 43.01 na zaplatenie poplatku za individuálne dovezené vozidlo
(PDF, 95 KB)
Tlačivo RF 71.01 - Žiadosť spracovateľa starých vozidiel o úhradu prevádzkových nákladov - účinné od 01.07.2009
(PDF, 108 KB)
Tlačivo RF 78.01 - Žiadosť Environmnetálneho fondu o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (§64 ods. 13 zák. č. 223/2001 Z.z.) - účinné od 15.03.2015
(PDF, 124 KB)
Tlačivo RF 78.01 - Žiadosť Environmnetálneho fondu o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (§64 ods. 13 zák. č. 223/2001 Z.z.) WORD - účinné od 15.03.2015
(DOC, 74 KB)

Informácia: Ak sa Vám dokument nedarí otvoriť priamo zo stránky, uložte ho najprv na lokálny disk a potom otvorte v požadovanom programe.
©2001-2007 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader