Slovensky English
  O fonde
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Tlačivá

Tlačivo RF 15.08 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov podľa § 128 ods. 1 písm. a) - WORD - účinné od 01.01.2016
(DOC, 363 KB)
Tlačivo RF 15.08 Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov podľa § 128 ods. 1 písm a) zák. č. 79-2015 - ÚČINNÉ od 1.1.2016
(PDF, 249 KB)
Tlačivo RF 16.11 - Žiadosť obce o príspevok podľa § 129 ods. 1 zák. č. 79/2015 Z. z. - účinné od 01.01.2016
(DOC, 51 KB)
Tlačivo RF 17.06 - Žiadosť o vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu (§ 126 ods. 4 zák. č. 79/2015 Z. z.) - PDF - účinné od 01.01.2016
(PDF, 97 KB)
Tlačivo RF 16.11 - Žiadosť obce o príspevok podľa § 129 ods. 1 zák. č. 79/2015 Z. z. PDF- účinné od 01.01.2016
(PDF, 66 KB)
Tlačivo RF 17.06 - Žiadosť o vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu (§ 126 ods. 4 zák. č. 79/2015 Z. z.) - WORD formulár - účinné od 01.01.2016
(DOC, 197 KB)
Tlačivo RF 19.05 - Žiadosť o úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska (§ 128 ods. 1 písm. c) zák. č. 79/2015 Z. z.)- PDF - účinné od 01.01.2016
(PDF, 112 KB)
Tlačivo RF 21.04 - Čestné vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie finančných prostriedkov z Recyklačného fondu - účinné od 01.01.2016
(PDF, 47 KB)
Tlačivo RF 19.05 - Žiadosť o úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzky určeného parkoviska (§ 128 ods. 1 písm. c) zák. č. 79/2015 Z. z.)- WORD formulár - účinné od 01.01.2016
(DOC, 58 KB)
Tlačivo RF 71.02 - Žiadosť spracovateľa starých vozidiel o úhradu prevádzkových nákladov - WORD formulár - účinné od 01.01.2016
(DOC, 30 KB)
Tlačivo RF 78.02 - Žiadosť Environmnetálneho fondu o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (§129 ods. 6 zák. č. 79/2015 Z.z.) WORD - účinné od 01.012016
(DOC, 363 KB)
Tlačivo RF 71.02 - Žiadosť spracovateľa starých vozidiel o úhradu prevádzkových nákladov - pdf - účinné od 01.01.2016
(PDF, 52 KB)
Tlačivo RF 78.02 - Žiadosť Environmnetálneho fondu o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (§129 ods. 6 zák. č. 79/2015 Z.z.) pdf - účinné od 01.01.2016
(PDF, 117 KB)
Tlačivo RF 17.05 - Žiadosť o vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu (§ 56 ods. 4 zák. č. 223/2001 Z. z.) - WORD formulár - účinné od 01.01.2012
(DOC, 196 KB)
Tlačivo RF 17.05 - Žiadosť o vrátenie príspevku zaplateného do Recyklačného fondu (§ 56 ods. 4 zák. č. 223/2001 Z. z.) - účinné od 01.01.2012
(PDF, 90 KB)

Informácia: Ak sa Vám dokument nedarí otvoriť priamo zo stránky, uložte ho najprv na lokálny disk a potom otvorte v požadovanom programe.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader