Slovensky English
  O fonde
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Výročné správy Recyklačného fondu

Výročná správa za rok 2016
(PDF, 28.3 MB)
Výročná správa za rok 2017
(PDF, 10.1 MB)
Výročná správa za rok 2015
(PDF, 510 KB)
Výročná správa za rok 2014
(PDF, 474 KB)
Výročná správa za rok 2013
(PDF, 1.0 MB)
Výročná správa za rok 2012
(PDF, 5.9 MB)
Výročná správa za rok 2011
(PDF, 652 KB)
Výročná správa za rok 2010
(PDF, 453 KB)
Výročná správa za rok 2007
(PDF, 484 KB)
Výročná správa za rok 2008
(PDF, 2.1 MB)
Výročná správa za rok 2009
(PDF, 464 KB)
Výročná správa za rok 2006
(PDF, 481 KB)
Výročná správa za rok 2005
(PDF, 2.6 MB)
Výročná správa za rok 2004
(PDF, 1.4 MB)
Výročná správa za rok 2002
(PDF, 568 KB)
Výročná správa za rok 2003
(PDF, 1.1 MB)
Výročná správa za rok 2001
(PDF, 426 KB)

Informácia: Ak sa Vám dokument nedarí otvoriť priamo zo stránky, uložte ho najprv na lokálny disk a potom otvorte v požadovanom programe.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader