Slovensky English
  O fonde
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Štatút Recyklačného fondu

Zásady hospodárenia Recyklačného fondu s majetkom a peňažnými prostriedkami - 2. zmena platná od 01. 10. 2012
(PDF, 168 KB)
Štatút Recyklačného fondu - účinný od 01.02.2016
(PDF, 178 KB)

Informácia: Ak sa Vám dokument nedarí otvoriť priamo zo stránky, uložte ho najprv na lokálny disk a potom otvorte v požadovanom programe.
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader