Slovensky English
  O fonde
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Legislativa od 01.01.2016

Zákon č. 292/2017 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(PDF, 138 KB)
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – úplné znenie ASPI 2015
(PDF, 954 KB)
Vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti
(PDF, 850 KB)
Vyhláška MŽP SR č. 370/2015 Z.z. o sadzbách pre výpočet príspevkov do RF, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do RF a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu
(PDF, 234 KB)
Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch
(PDF, 1.3 MB)
Ohlásenie o objeme výroby, cezhraničnej prepravy, dovozu a vývozu ... Príloha č. 13 k Vyhláške MŽP SR č. 366/2015 Z.z.
(PDF, 273 KB)

©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader