Slovensky English

01.12.17
Zmena organizačnej štruktúry
V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Recyklačný fond v likvidácii
V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 1.12.2017 a v súlade s prijatou zmenou Organizačnej štruktúry Environmentálneho fondu,
prešli kompetencie Recyklačného fondu v likvidácii pod Environmentálny fond
 prostredníctvom Odboru činností Recyklačného fondu.
 
V prípade potreby sa obráťte na emailovú adresu podatelna@envirofond.sk


Podľa ust. § 132 ods. 1 zák. č. 79/2015  Z. z.
bol Recyklačný fond zrušený 31. decembra 2016.
Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstúpil do likvidácie.

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 23. januára 2017 Recyklačný fond v likvidácii mení sídlo na adresu

Nevädzová 5, Bratislava 821 01 
Tel: 02/4363 6540
        02/4319 3015

Prosíme Vás zasielať poštu už na novú adresu. Ďakujeme


Upozornenie pre platiteľov príspevkov a zasielateľov hlásení

Podľa § 130 ods. 4 zák. č. 79/2015  Z. z. povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Recyklačnému fondu za príslušné výrobky a zariadenia uvedené v § 124 ods. 1 ním vyrábané alebo dovážané zaniká ku dňu 30. júna 2016

Upozornenie pre žiadateľov o nárokovateľný príspevok podľa §129

Nárokovateľné príspevky obciam podľa § 129 zákona č. 79/2015 Z.z. za rok 2017 ani za predošlé roky už viac nie sú akceptované!


©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader