Slovensky English

20.01.17
Zmena sídla
Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu kontaktných údajov
Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Recycling fund
Podľa ust. § 132 ods. 1 zák. č. 79/2015  Z. z. 
Recyklačný fond sa zrušuje k 31. decembru 2016.
Podľa ust. § 132 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. Recyklačný fond sa zrušuje bez právneho nástupcu. 
Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje do likvidácie.


Informácie pre našich zmluvných partnerov budeme zverejňovať postupne na tejto stránke.

ZMENA ADRESY a TELEFÓNNYCH KONTAKTOV

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 23. januára 2017 Recyklačný fond v likvidácii mení sídlo na adresu
Nevädzová 5 
Bratislava 821 01 

Tel: 02/4363 6540
       02/4319 3015

Prosíme Vás zasielať poštu už na novú adresu. Ďakujeme.

Ročná hodnotiaca správa projektov za rok 2016

Prosíme poberateľov dotácií, ktorí majú v zmluve zakotvenú povinnosť zasielať Ročnú hodnotiacu správu projektu do konca januára, aby použili toto priložené tlačivo.

Upozornenie pre platiteľov príspevkov

Podľa § 130 ods. 4 zák. č. 79/2015  Z. z. povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Recyklačnému fondu za príslušné výrobky a zariadenia uvedené v § 124 ods. 1 ním vyrábané alebo dovážané zaniká ku dňu 30. júna 2016

Prosíme registrované subjekty, aby už nezasielali hlásenia ani príspevky za 3.  a 4. kvartál 2016.


Upozornenie pre žiadateľov o nárokovateľný príspevok podľa §129

Nárokovateľné príspevky obciam podľa § 129 zákona č. 79/2015 Z.z. budú v roku 2017 vyplácané len za II. polrok 2016. Obce a mestá si môžu podať žiadosť o príspevok za II. polrok 2016 do 90 dní od sledovaného obdobia, t. j. do 31. 03. 2017. Žiadosti o príspevok, ktoré budú odoslané po tomto termíne už nebudú vyplácané.

Kritériá na stanovenie výšky príspevkov obciam za 2. polrok 2016 poskytovaných podľa ust. § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. 


27.10.16
Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. 10. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.
22.09.16
Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 22. 09. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader