Slovensky English

Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Recyklačný fond v likvidácii
V zmysle zákona č. 292/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
si Vás dovoľujeme informovať, že s účinnosťou od 1.12.2017 a v súlade s prijatou zmenou Organizačnej štruktúry Environmentálneho fondu,
prešli kompetencie Recyklačného fondu v likvidácii pod Environmentálny fond
 prostredníctvom Odboru činností Recyklačného fondu.
 
V prípade potreby sa obráťte na emailovú adresu podatelna@envirofond.sk


Podľa ust. § 132 ods. 1 zák. č. 79/2015  Z. z.
bol Recyklačný fond zrušený 31. decembra 2016.
Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstúpil do likvidácie,
ktorá bola ukončená dňa 19. júla 2018.

Recyklačný fond v likvidácii dňom 20. júla 2018 zanikol.

©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader