Slovensky English
Recyklačný fond

je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce tiedený zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.


Recyklačný fond si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že v dňoch 
od 22. 12. 2014 do 06. 01. 2015 
je plánované celofiremné čerpanie dovolenky.

Vzhľadom k tomu nebude v týchto dňoch dostupné telefonické ani e-mailové spojenie s pracovníkmi fondu a nebude možné vydávať potvrdenia o zaplatení príspevku za individuálne dovezené vozidlá. 
 

K dispozícii sme Vám opäť v stredu 07. 01. 2014 v obvyklom čase od 8.00 do 16.00 hod.

Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemné prežitie vianočných sviatkov a úspešný Nový rok.
zvoncekyposkytovaných obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. 

Individuálny dovoz vozidiel - podrobné informácie o spôsobe platby


05.12.14
Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 5. decembra 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom desiatom tohtoročnom zasadnutí opätovne podľa § 64 ods. 9 zák. č. 223/2001 Z. z. schválila dve žiadosti o podporu.
12.09.14
Bezodplatný odber opotrebovaných pneumatík z obcí a miest SR
Na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu zo dňa 14. 8. 2014 podporuje Recyklačný fond bezodplatný odber opotrebovaných pneumatík z obcí a miest Slovenskej republiky.
©2001-2007 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader