Slovensky English
Recyklačný fond

je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce tiedený zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.


OZNAM
Od 01. 01. 2016 je v platnosti nová smernica o poskytovaní finančných prostriedkov z Recyklačného fonduKritériá na stanovenie výšky príspevkov obciam za rok 2015 poskytovaných obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. 
Zmena kritérií na stanovenie výšky príspevkov obciam za rok 2014 poskytovaných obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. 

Individuálny dovoz vozidiel - podrobné informácie o spôsobe platby 


02.05.16
Komuniké z IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 28. 04. 2016
Správna rada Recyklačného fondu na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela dvadsiatimôsmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a nevyhovela šiestim žiadostiam o podporu
30.03.16
Komuniké z III. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 17. 03. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
©2001-2007 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader