Slovensky English
Recyklačný fond

je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce tiedený zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.
poskytovaných obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. 

Individuálny dovoz vozidiel - podrobné informácie o spôsobe platby

27.03.14
Komuniké z III. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 27. marca 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
27.02.14
Komuniké z II. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 27. februára 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom druhom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
©2001-2007 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader