Slovensky English
Recyklačný fond

je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce tiedený zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.


Recyklačný fond si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že v dňoch 
od 28. 05. 2015 do 29. 05. 2015 
je plánované školenie zamestnancov.

Vzhľadom k tomu nebude v týchto dňoch dostupné telefonické ani e-mailové spojenie s pracovníkmi fondu a nebude možné vydávať potvrdenia o zaplatení príspevku za individuálne dovezené vozidlá. 
 
V neodkladných prípadoch kontaktujte Ing. Tantošovú na tel. č. 0915 701 108.

K dispozícii sme Vám opäť v pondelok 01. 06. 2015 v obvyklom čase od 8.00 do 16.00 hod.


Zmena kritérií na stanovenie výšky príspevkov obciam za rok 2014 poskytovaných obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. 


Individuálny dovoz vozidiel - podrobné informácie o spôsobe platby 


21.05.15
Komuniké z IV. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 21. mája 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom štvrtom tohtoročnom zasadnutí vyhovela siedmim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
02.03.15
Komuniké z III. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. marca 2015
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom treťom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov a opätovne..
©2001-2007 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader