Slovensky English
Recyklačný fond

je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce tiedený zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.
poskytovaných obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. 

Individuálny dovoz vozidiel - podrobné informácie o spôsobe platby


31.10.14
Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 30. októbra 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela štyrom žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov.
12.09.14
Bezodplatný odber opotrebovaných pneumatík z obcí a miest SR
Na základe zmluvy o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného fondu zo dňa 14. 8. 2014 podporuje Recyklačný fond bezodplatný odber opotrebovaných pneumatík z obcí a miest Slovenskej republiky.
©2001-2007 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader