Slovensky English

16.06.14
Nová smernica o poskytovaní fin. prostriedkov a spôsob výpočtu nárokovateľných príspevkov pre obce za rok 2013

Chcete dostávať najnovšie informácie na váš mail? Prihláste svoju adresu do nášho mailing listu!

Váš email:
Recyklačný fond

je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce tiedený zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.




poskytovaných obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. 

Individuálny dovoz vozidiel - podrobné informácie o spôsobe platby


22.08.14
Komuniké z VII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 21. augusta 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom siedmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela piatim žiadostiam o poskytnutie finančných prostriedkov
10.06.14
Komuniké z VI. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 10. júna 2014
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom šiestom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
©2001-2007 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader