Slovensky English
Recyklačný fond

je neštátny účelový fond zriadený 1. júla 2001 zákonom č. 223/2001 Z. z., ktorý zhromažďuje finančné prostriedky dovozcov a výrobcov komodít povinných platiť príspevky v zmysle tohto zákona.

Jeho primárnou funkciou je z vyzbieraných finančných prostriedkov podporovať formou dotácií a úverov projekty zakladajúce a rozvíjajúce tiedený zber a zhodnotenie odpadov začlenených do kategórií komodít v zmysle tohto zákona a členenia fondu.

Ďalšou funkciou je finančná podpora obciam a ich združeniam za separovanie odpadu a jeho odovzdávanie na ďalšie zhodnotenie.

Podľa ust. § 132 ods. 1 zák. č. 79/2015  Z. z.  Recyklačný fond sa zrušuje k 31. decembru 2016.
Podľa ust. § 132 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. Recyklačný fond sa zrušuje bez právneho nástupcu. Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje do likvidácie.

UPOZORNENIE  PRE ŽIADATEĽOV   O POSKYTNUTIE DOTÁCIE  Z  RECYKLAČNÉHO FONDU

Podľa ust. § 129 ods. 14 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení  od 1. júla 2016 je možné prostriedky Recyklačného fondu poskytnúť  iba na projekty, ktoré budú ukončené najneskôr dňom vstupu Recyklačného fondu do likvidácie. 


Upozornenie pre platiteľov príspevkov

Podľa § 130 ods. 4 zák. č. 79/2015  Z. z. povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Recyklačnému fondu za príslušné výrobky a zariadenia uvedené v § 124 ods. 1 ním vyrábané alebo dovážané zaniká ku dňu 30. júna 2016

Prosíme preto registrované subjekty, aby už nezasielali hlásenia za 3. kvartál 2016.


Nová smernica o poskytovaní finančných prostriedkov  účinná od 01. 07. 2016

Nové tlačivá žiadostí o poskytovaní finančných prostriedkov platné od 01. 01. 2016


Kritériá na stanovenie výšky príspevkov obciam za 1. polrok 2016 poskytovaných podľa ust. § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. 
Kritériá na stanovenie výšky príspevkov obciam za 2. polrok 2016 poskytovaných podľa ust. § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. 
Kritériá na stanovenie výšky príspevkov obciam za rok 2015 poskytovaných obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. 
Zmena kritérií na stanovenie výšky príspevkov obciam za rok 2014 poskytovaných obciam podľa ust. § 64 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. 

Individuálny dovoz vozidiel - podrobné informácie o spôsobe platby 

Individuálny dovoz vozidiel - Dôležité upozornenie pre rok 2016 !!!


27.10.16
Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. 10. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.
22.09.16
Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 22. 09. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader