Slovensky English


Podľa ust. § 132 ods. 1 zák. č. 79/2015  Z. z. 
 Recyklačný fond sa zrušuje k 31. decembru 2016.
Podľa ust. § 132 ods. 2 zák. č. 79/2015 Z. z. Recyklačný fond sa zrušuje bez právneho nástupcu. 
Recyklačný fond ku dňu svojho zrušenia vstupuje do likvidácie.


Informácie pre našich zmluvných partnerov budeme zverejňovať postupne na tejto stránke.

Dovoľujeme si Vás informovať, že v priebehu mesiaca január sa Recyklačný fond v likvidácii presťahuje na novú adresu. 
Z tohoto dôvodu budú zmenené aj kontaktné telefónne čísla. Ďalšie informácie doplníme neskôr.

Ročná hodnotiaca správa projektu

Prosíme poberateľov dotácií, ktorí majú v zmluve zakotvenú povinnosť zasielať Ročnú hodnotiacu správu projektu do konca januára, aby použili toto priložené tlačivo.

Upozornenie pre platiteľov príspevkov

Podľa § 130 ods. 4 zák. č. 79/2015  Z. z. povinnosť výrobcu a dovozcu platiť príspevok do Recyklačného fondu a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie Recyklačnému fondu za príslušné výrobky a zariadenia uvedené v § 124 ods. 1 ním vyrábané alebo dovážané zaniká ku dňu 30. júna 2016

Prosíme registrované subjekty, aby už nezasielali hlásenia ani príspevky za 3.  a 4. kvartál 2016.


Kritériá na stanovenie výšky príspevkov obciam za 2. polrok 2016 poskytovaných podľa ust. § 129 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. 27.10.16
Komuniké z IX. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 26. 10. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom deviatom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov.
22.09.16
Komuniké z VIII. rokovania správnej rady Recyklačného fondu konaného dňa 22. 09. 2016
Správna rada Recyklačného fondu dnes na svojom ôsmom tohtoročnom zasadnutí vyhovela jednej žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov
©2001-2016 Recyklačný fond, všetky práva vyhradené. Created by Aston ITM na stiahnutie

Adobe Reader